Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način na koji “SAYA GROUP d.o.o.” Beograd – Novi Beograd prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika preko sajta www.sayagroup.rs. Politika privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

Lični identifikacioni podaci

“SAYA GROUP d.o.o.” Beograd-Novi Beograd prikuplja lične, identifikacione podatke od korisnika prilikom njihove posete sajtu, popunjavanjem formulara – kontakt forme. Korisnicima se pruža mogućnost anonimne posete sajtu. Po potrebi, mogu im se tražiti ime, prezime i mail adresa. Za kupovinu online neophodno je otvaranje naloga na sajtu, uz ostavljanje dodatnih informacija, poput adrese stanovanja i broja telefona. “SAYA GROUP d.o.o.” Beograd – Novi Beograd prikuplja lične informacije samo u slučaju da je korisnik saglasan. Korisnik uvek može odbiti da pruži lične informacije, osim što u tim slučajevima može biti uskraćen za određene aktivnosti na sajtu. Korisniku se mogu tražiti demografski podaci, poput datuma rođenja, pola i zanimanja, u cilju prilagođavanja sadržaja sajta njegovim potrebama.

Identifikacioni podaci koji nisu lične prirode

“SAYA GROUP d.o.o.” Beograd – Novi Beograd prikuplja podatake o korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa sajtom. To uključuje podatke kao što su: ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o posetiocima sajta, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije. “SAYA GROUP d.o.o.” Beograd – Novi Beograd koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookies je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-i su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Kako koristimo prikupljene informacije

“SAYA GROUP d.o.o.” Beograd-Novi Beograd može prikupljati i koristiti lične podatke korisnika u sledeće svrhe: Za poboljšanje svojih usluga; Da efikasnije odgovori na zahteve korisnika od strane korisničke službe i podrške; Za personalizaciju iskustva korisnika; Radi unapredjenja sajta i prilagođavanje sadržaja potrebama korisnika; Za realizaciju promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u okviru sajta; Za slanje periodičnih sms i elektronskih poruka korisnicima koje su pristali da primaju, o temama iz opsega njihovih interesovanja, ali i kao kanal komunikacije za rešavanje molbi, pitanja i/ili drugih zahteve korisnika.

Zaštita podataka

“SAYA GROUP d.o.o.” Beograd-Novi Beograd usvaja prikupljanje podataka, skladištenje i obradu i sigurnosne mere za zaštitu od neovlašćenog pristupa, promena, obelodanjivanja ili uništavanja ličnih informacija, imena, transakcija informacija i podataka koji se nalaze na sajtu. Sajt www.sayagroup.rs je u skladu sa “PCI vulnerability standards” i GDPR-a, u cilju stvaranja što povoljnijeg, sigurnog, ambijenta za korisnike.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, ceo proces naplate obavlja se na stranicama banke.

Čuvanje i deljenje ličnih podataka

Podacima korisnika raspoložu zaposleni u “SAYA GROUP d.o.o.” Beograd – Novi Beograd kojima su oni neophodni za obavljanje posla, pri čemu su oni svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti. “SAYA GROUP d.o.o.” Beograd – Novi Beograd ne prodaje, niti iznajmljuje korisničke lične identifikacione podatke. Pored ovlašćenih zaposlenih u “SAYA GROUP d.o.o.” Beograd – Novi Beograd informacije o korisnicima se mogu proslediti trećim licima kao što su kurirska služba u slučaju online kupovine, kako bi porudžbina bila uspešno isporučena. Moguće je deljenje informacija o korisnicima sa poslovnim partnerima sa kojima je ostvarena saradnja u cilju obezbeđivanja dodatnih opcija na sajtu. Sve informacije prikupljene na sajtu dostupne su ovim partnerima. Za slanje newsletter i sms/viber kampanja prikupljaju se podaci koji se čuvaju u bazi servisa NTH sa kojim je ostvarena saradnja, a čije je poslovanje takođe prilagođeno GDPR regulativi. “SAYA GROUP d.o.o.” Beograd – Novi Beograd koristi usluge servisa za praćenje artivnosti pretplatnika u kampanjama. Korisnici sajta imaju mogućnost izbora da li da budu na mailing/sms listi. Mogu se odjaviti svaki put kada dobiju obaveštenje o novostima (newsletter na mail ili sms/viber poruka).

Prava korisnika

U skladu sa GDPR regulativom Korisnik ima pravo: da zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u bazi podataka; da zatraži izmenu svojih podataka sačuvanih u bazi kompanije; da zatraži brisanje njegovih podataka iz baze; trajno deaktiviranje naloga na sajtu.

Prihvatanje uslova

U interesu korisnika je da Politiku privatnosti pročita prilikom pristupa sajtu. Korišćenjem sajta, podrazumeva se da je saglasan sa uslovima. U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa sajtu.

Izmene politike privatnosti

“SAYA GROUP d.o.o.” Beograd – Novi Beograd zadržava diskreciono pravo da ažurira Politiku privatnosti u bilo kom trenutku, nakon čega se revidentira ažurirani datum na dnu stranice. Obaveštenje o izmenama se ne šalje. Kako bi korisnik ostao informisan o načinu zaštite njegovih ličnih podataka i u cilju sticanja svesti o mogućim modifikacijama, preporučuje se periodična poseta ovoj stranici i pregled Politike privatnosti. Ukoliko korisnik nastavi sa aktivnostima na sajtu nakon ovih izmena, smatra se da ih prihvata i saglasan je sa istim.

Kontakt

Dodatne informacije i objašnjenja vezana za Politiku privatnosti i njeno sprovođenje korisnik može dobiti slanjem upita e-mail adresu office@sayagroup.rs.

U Beogradu, dana 12.01.2021. godine

Vaša Saya Group online prodavnica