Politika reklamacija

Prava potrošača

 Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne online internet stranice kompanije www.sayagroup.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Ukoliko je ugovor sklopljen van poslovnih prostorija, odnosno na daljinu, potrošač ima pravo da odustane od njega u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora i to bez navođenja razloga i dodatnih troškova (izuzetak su troškovi iz čl. 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača). Potrošač snosi direktne troškove povraćaja robe. Potrošač je u potpunosti odgovoran ako dođe do umanjenja vrednosti robe usled neadekvatnog rukovanja robom, tj. ukoliko rukovanje robom prevazilazi ono što je neophodno da se ustanove karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Ukoliko želite da vratite poručenu robu, preuzmite obrazac   OVDE

Ukoliko želite da odustanete od kupovine, popunite obrazac za odustanak od kupovine, elektronskim putem nam pošaljite putem e-pošte na: office@sayagroup.rs ili poštom na adresu: Surčinska 94,11070 Beograd.

Ukoliko kupac želi povraćaj novca prilikom otkazivanja ili vraćanja poručene robe, dužan je da nam dostavi: broj porudžbenice, broj tekućeg računa na koji treba izvršiti povraćaj sredstava, lične podatke naručioca i vlasnika računa (Svi podaci za popunjavanje se nalaze u obrascu). 

Podatke možete poslati elektronskom poštom na office@sayagroup.rs ili u pisanom obliku uz vraćenu porudžbinu. Rok za otkazivanje i povraćaj novca je takođe 15 radnih dana. Proizvod mora biti ispravan i neoštećen. Troškove povraćaja robe snosi kupac. U dogovoru sa našim administratorom organizujete vraćanje paketa.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Prodavac je dužan da obavesti kupca o prijemu obrasca bez odlaganja elektronskim putem.

Nakon isteka roka iz člana 29. Zakona o zaštiti potrošača, sva prava potrošača na odustanak od ugovora prestaju i nisu moguća. Prema članu 29, stav 2, 3 i 4 Zakona o zaštiti potrošača, određeno je da prilikom ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana počinje da se računa od onog trenutka kada roba dođe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je potrošač odredio (a da to nije prevoznik). Ukoliko potrošač koristi jednu porudžbenicu da naruči više vrsta robe koje se zasebno isporučuju, rok od 14 dana računa se trenutka kada poslednja vrsta poručene robe stigne u državinu potrošača ili trećeg lica koje je potrošač odredio (a da to nije prevoznik). Ako isporuku robe čini više delova i pošiljki onda se rok od 14 dana počinje računati kada poslednji deo ili pošiljka dospeju u državinu potrošača ili trećeg lica koje je potrošač odredio (a da to nije prevoznik).

Odgovornost je na potrošaču da snosi troškove plaćanja povraćaja robe u slučaju da kupac odustaje od ugovora i za ugovore na daljinu, ako robu nije moguće vratiti poštom zbog svojih karakteristika, potrošač snosi troškove.